دفتر فروش حاج رحیم قربانی

برج مجلل نگین پونک

برج مجلل نگین پونک

قبل بعدی آدرس پروژه : تهران ، بلوار سیمون بولیوار ، انتهای معین مشخصات پروژه : تعداد بلوک : 1 بلوک تعداد طبقات مسکونی : 11 طبقه تعداد کل واحدها…