دفتر فروش حاج رحیم قربانی

برج مجلل نگین پونک

برج مجلل نگین پونک

قبل بعدی آدرس پروژه :تهران ، بلوار سیمون بولیوار ، انتهای معینمشخصات پروژه :تعداد بلوک : 1 بلوکتعداد طبقات مسکونی : 11 طبقهتعداد کل واحدها : 55 واحدتعداد واحد در…