دفتر فروش حاج رحیم قربانی

برج های مجلل گل نرگس

برج های مجلل گل نرگس

قبل بعدی آدرس پروژه :تهران ، بلوار سیمون بولیوار ، انتهای معینمشخصات پروژه برج های مجلل گل نرگس :تعداد بلوک : 1 بلوکتعداد طبقات مسکونی : 11 طبقهتعداد کل واحدها…