دفتر فروش حاج رحیم قربانی

برج های مسکونی برلیان

برج های مسکونی برلیان

قبل بعدی آدرس پروژه: جنت آباد مرکزی ، خیابان اقاقیا مشخصات پروژه: تعداد بلوک : 3 بلوک تعداد طبقات مسکونی : 14 طبقه تعداد کل واحد : 676 واحد تعداد…